Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79, Spijk”

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-10-2018
Toelichting:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken op grond van artikel 1.3.1. Bro (Besluit ruimtelijke ordening) bekend een bestemmingsplan voor te bereiden op het perceel met het adres Spijkse Kweldijk 79 te Spijk. Volgens artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij dat wij geen gelegenheid bieden om inhoudelijk te reageren op het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan en dat wij de betrokken onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over dit voornemen.

Toelichting

Het plan betreft het wijzigen van het geldende bestemmingsplan voor het gebruiken van de loods op het perceel met het adres Spijkse Kweldijk 79 te Spijk, voor opslag ten behoeve van de bedrijfsvoering van de naastgelegen internationale groothandel in tropische zeewateraquariumvissen, koralen en verwante producten. Daarnaast betreft het plan de afsplitsing van de bedrijfswoning op dit perceel naar een reguliere woonbestemming.

Aangezien het onderhavige perceel volgens het geldende bestemmingsplan “Kern Spijk” is bestemd voor 'Agrarisch' met de aanduiding 'paardenhouderij' en de woning op het perceel een bedrijfswoning betreft, is een herziening van het geldende bestemmingsplan voor de voormelde voorgenomen bestemming, noodzakelijk.

Soort bekendmaking: Overig