Bekendmaking ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79, Spijk”

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-10-2018
Toelichting:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken op grond van de Inspraakverordening Lingewaal 2005 de ter inzagelegging bekend van het voorontwerpbestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79, Spijk” met planidentificatienummer NL.IMRO.0733.BpSpk.SpijkseKwel79-VO01.

Toelichting

Zie de toelichting bij de bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79, Spijk”

Ter inzage

Vanaf 1 november 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Spijkse Kweldijk 79, Spijk” gedurende zes weken (tot en met 12 december 2018) voor een ieder ter inzage. Het plan is tijdens openingstijden in te zien bij de receptie van het gemeentehuis in Asperen. Buiten de openingstijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via 0345 - 63 40 00. Het plan staat ook op Ruimtelijke Plannen.

Inspraak

Tijdens de termijn van ter inzagelegging kunt u schriftelijk een inspraakreactie indienen onder vermelding van: inspraakreactie “Spijkse Kweldijk 79, Asperen”, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 3, 4147 AN Asperen.

Soort bekendmaking: Bestemmingsplan voorontwerp