Asperen, Oude Zuiderlingedijk 4a

Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 06-03-2018
Verzenddatum: 22-01-2018
Publicatiedatum: 24-01-2018
Toelichting:

Wijziging verleende vergunning

Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

De besluiten liggen zes weken, vanaf de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage in het gemeentehuis te Asperen tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via 0345 - 63 40 00.