Asperen, Drostlaan 39

Gegevens bekendmaking
Verzenddatum: 12-11-2018
Publicatiedatum: 14-11-2018
Toelichting:

Het verwijderen van asbesthoudende materialen

Soort bekendmaking: Meldingen

Tegen meldingen staan geen bezwaar- en/of beroepsprocedures open.