Aankondiging tot ambtshalve opnemen adresgegevens

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-11-2018
Toelichting:

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij van plan is bij onderstaande personen te registreren dat de adresgegevens “onbekend” zijn.

  • De heer E. Lundoloqui
  • Mevrouw S. van Tuil

Beiden ingeschreven in de BRP op het adres Van Langerakstraat 20 te Asperen.

Bij onderstaande personen wordt geregistreerd dat ze vertrokken zijn naar het Verenigd Koninkrijk

  • Mevrouw J.E. van Hemert
  • Mevrouw F. Lap

Beiden ingeschreven in de BRP op het adres Meidoornlaan 21 te Herwijnen.

Dit voornemen wordt uitgevoerd indien betrokkenen niet uiterlijk binnen twee weken na de datum van deze publicatie schriftelijk hebben gereageerd.

Soort bekendmaking: Overig