Begraven of cremeren

Begraven of cremeren algemeen

Begraven of cremeren algemeen

In Lingewaal is de overgebleven ruimte op de begraafplaatsen beperkt. De gemeenteraad heeft maatregelen genomen zodat inwoners van Lingewaal ook in de toekomst hun overleden dierbaren kunnen begraven op de begraafplaats in het eigen dorp.

Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Grafsteen of gedenkteken plaatsen

U mag bij een graf een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen of gedenkplaat. U heeft hiervoor een vergunning nodig van de gemeente. Meestal vraagt de steenhouwer deze vergunning voor u aan.

Afstandsverklaring/verzoek tot ruiming

Afstandsverklaring/verzoek tot ruiming

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring inleveren, deze kunt u zelf opstellen.

Verzoek tot begraven of cremeren

Verzoek tot begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Grafonderhoud

Grafonderhoud

Per 1 juni 2013 is het verplicht het onderhoud van een graf af te kopen; dit onderhoud wordt door de gemeente verzorgd.

As verstrooien

As verstrooien

Na een crematie moet de as van de overledene 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna beslist u wat u met de as wilt doen.

Opgraven en herbegraven/alsnog cremeren

Opgraven en herbegraven/alsnog cremeren

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot heeft u een vergunning nodig. U mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook mag u het stoffelijk overschot alsnog cremeren.