Begraven en cremeren algemeen

In Lingewaal is de overgebleven ruimte op de begraafplaatsen beperkt. De gemeenteraad heeft besloten tot maatregelen om ervoor te zorgen dat inwoners van Lingewaal (en van de kern Dalem, voorheen gemeente Vuren) ook in de toekomst hun overleden dierbaren kunnen begraven op de begraafplaats in het eigen dorp. Uitgangspunt is dat geen afbreuk mag worden gedaan aan bestaande rechten, en dat het nieuwe beleid moet leiden tot verbetering van de kostendekkendheid.

Begraafplaatsen

Op de begraafplaatsen worden alleen inwoners van Lingewaal en inwoners van Dalem (voormalige gemeente Vuren) begraven.

 • De algemene begraafplaats te Asperen aan de Heukelumseweg
 • De algemene begraafplaats te Herwijnen aan de Peperstraat
 • De algemene begraafplaats te Heukelum aan de Achterweg
 • De oude algemene begraafplaats te Heukelum aan de Torenstraat
 • De oude algemene begraafplaats te Spijk naast de N.H. Kerk
 • De algemene begraafplaats te Spijk aan de Spijkse Steeg
 • De algemene begraafplaats te Vuren aan de Graaf Reinaldweg
 • Begraafplaats te Vuren, naast  de voormalige kerk aan de Waaldijk 125

Soorten graftypen

Algemeen graf

De gemeente is eigenaar van de algemene graven en geeft gebruiksrecht af voor een periode van tien jaar. Gedurende deze periode mag ook grafbedekking worden geplaatst. Na deze periode moet de grafbedekking worden verwijderd en is er geen mogelijkheid tot verlengen. Wel is herbegraven mogelijk in een particulier graf. Nabestaanden krijgen hierover tijdig bericht. Een algemeen graf is in principe bestemd voor het begraven van twee personen (wel of niet gecremeerd). Dat betekent dat er twee personen in een graf kunnen liggen die onderling geen verwantschap hebben.

Particulier graf voor bepaalde tijd

Bij een particulier graf hebben rechthebbenden gedurende 20 jaar het recht tot het begraven en begraven houden van twee personen (of hun urnen). Ook mag op het graf een gedenkteken worden geplaatst. Na deze periode bestaat de mogelijkheid om dit te verlengen met (eventueel meerdere keren) een periode van tien jaar. De rechthebbenden krijgen hierover tijdig bericht.

Urnengraf

Bij een urnengraf heeft u de keuze uit verschillende mogelijkheden:

 1. Urn plaatsen in een urnennis.
 2. Urn plaatsen in een columbarium.
 3. Urn plaatsen in een bestaand graf.

Grafrechten overschrijven

De rechthebbende hoort de gemeente op de hoogte te houden van wijzigingen. Is de rechthebbende overleden? Schrijf dan de grafrechten over.

Invullen formulier wijzigen grafrechten

Adreswijziging rechthebbenden

In verband met verlenging van het grafrecht is het belangrijk dat een rechthebbende van een graf, urnenkelder of een gedenkteken een adreswijziging doorgeeft aan de begrafenisadministratie van de gemeente.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adri Damsteeg via (0345) 63 40 00 of per e-mail naar overlijden@lingewaal.nl.