Bedrijventerreinen

Gemeente Lingewaal verzorgt de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen volgens de Visie bedrijventerreinen Lingewaal. De gemeente kan op grond van het provinciale streekplan maar zeer beperkt bedrijfsgrond uitgeven. Afhankelijk van de in het bestemmingsplan beschreven bestemming en het milieubeleid, mogen zich per terrein verschillende soorten bedrijven vestigen. Hiervoor worden de bedrijven ingedeeld op basis van milieucategorie├źn, uiteenlopend van 1 (weinig milieubelasting) tot 5 (veel milieubelasting). De milieubelasting wordt afgemeten aan de stank- en geluidsoverlast, de stofproducten en het aantal vervoersbewegingen.

Vestigingsbeleid

Het vestigingsbeleid speelt een belangrijke rol bij de uitgifte van grond. In Lingewaal hebben lokale bedrijven voorrang boven niet-lokale bedrijven. Ook wordt gekeken naar het economische belang van een bedrijf voor de regio en voor Lingewaal in het bijzonder. Zo moet een bedrijf een bepaalde werkgelegenheid met zich meebrengen.

Bedrijventerreinen in gemeente Lingewaal

  • Asperen (Bedrijventerrein De Oven)
  • Vuren (Bedrijventerreinen Zeiving Noord, Zeiving Noord-West, Zeiving Zuid, Vredebest en Waaloever)
  • Spijk (Bedrijventerrein Veersteeg)
  • Heukelum (Bedrijventerreinen Koornwaard en Uittenbogerd)

Bedrijventerreinen in Gelderland

Een actueel overzicht van alle aanwezige en beschikbare bedrijventerreinen in Gelderland vindt u op de website van de provincie Gelderland.