Bedrijven en verenigingen

Steeds meer ondernemers en verenigingen zoeken actief naar mogelijkheden om het energieverbruik in hun bedrijf te verminderen. Met eenvoudige maatregelen kunt u veel besparen. Er zijn ook tal van regelingen, waarvan u gebruik kunt maken. 

Zonatlas

Wilt u weten of het dak van uw woning of (bedrijfs-)pand geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Logo Zonatlas LingewaalOp www.zonatlas.nl/lingewaal ziet u dit in één oogopslag. In onze gemeente is maar liefst 73% van de daken geschikt voor het opwekken van zonne-energie!

De Zonatlas berekent accuraat, onafhankelijk en met actuele gegevens wat een investering in zonnepanelen u kan opleveren. U kunt de standaardberekening aanpassen aan uw eigen situatie. Niet alleen huishoudens, maar ook scholen en bedrijven kunnen zo uitrekenen hoeveel energie zonnepanelen op hun dak opleveren.

Helpdesk Zon

De Helpdesk Zon van Provincie Gelderland ondersteunt scholen, bedrijven en (sport)verenigingen die vragen hebben over zonne-energieprojecten. Meer informatie kunt u vinden op www.gelderland.nl/helpdeskzon.

Subsidie

Bedrijven en verenigingen in gemeente Lingewaal kunnen gebruikmaken van diverse subsidies om hun pand of accommodatie energieneutraler te maken. Dit is beter voor het milieu en levert een zowel een financiële besparing als energiebesparing op. Lees meer over de soorten subsidies.

Fiscale regelingen

Bedrijven en verenigingen kunnen gebruikmaken van diverse fiscale regelingen wanneer zij investeren in duurzame oplossingen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De twee regelingen worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van de zogenaamde Milieulijst, waarop alle bedrijfsmiddelen staan die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst.

De MIA biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt een deel van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst;
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de MIA/VAMIL op www.RVO.nl/vamilmia

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen ondernemers fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Behalve de afschrijving is van de investering van deze bedrijfsmiddelen een flink percentage extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen.
 • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over EIA op www.RVO.nl/eia