Basisadministratie Adressen en Gebouwen

De wet Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) zorgt ervoor dat alle gemeenten hun gegevens over adressen en gebouwen op dezelfde manier registreren. De gegevens worden landelijk vastgelegd en overheidsorganen zijn verplicht deze gegevens te gebruiken. Dit betekent dat deze registratie volgens strikte richtlijnen moet gebeuren.

De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen, zoals straatnaam, huisnummer, geometrie en oppervlakte van het verblijfsobject in vierkante meters. Deze zogeheten grondslagen van de BAG zijn beschreven in de Catalogus Basisregistraties Adressen en Gebouwen. U kunt dit document bekijken of downloaden op de website van het Kadaster.

De gegevens uit de BAG zijn openbaar en door iedereen te gebruiken. Instellingen met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn vanaf 1 juli 2011 verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Deze gegevens mogen dan in beginsel niet meer apart bij de burger worden opgevraagd. Als een bestuursorgaan goede redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van een BAG-gegeven, dan geldt de verplichting dit te melden bij de gemeente of de Landelijke Voorziening BAG (BAGLV).

Terugmelding

Het is mogelijk dat een geregistreerd gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid. Is volgens u sprake van een fout of onvolledigheid? Dan kunt u een terugmelding doen bij de gemeente via onderstaand formulier. Vul dit formulier in en stuur het naar bag@lingewaal.nl of per post: Gemeente Lingewaal, t.a.v. BAG-beheerder, Postbus 1014, 4147 ZG Asperen.

Formulier terugmelding BAG

Vragen

Heeft u vragen over BAG of de terugmelding? Neem dan contact op met de BAG-beheerder via bag@lingewaal.nl of via telefoonnummer 0345 - 63 40 52.