Asbest eraf, zonnepanelen erop

De Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop is voor agrariërs en eigenaren van voormalige agrarische bebouwing.

Wilt u als agrarisch ondernemer uw asbest dak saneren? Als u dat combineert met het plaatsen van zonnepanelen kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Ook asbestsanering in combinatie met zonnepanelen bij voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied valt onder de regeling.

Zonnepanelen

U moet een oppervlakte van tenminste 250 m2 asbest dak saneren in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, waarvan de capaciteit minimaal 5 kilowatt piek moet bedragen. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbest dak dat gesaneerd wordt, en kan maximaal € 15.000 bedragen.

Subsidie

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2016. Uiterlijk op 31 december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst.
De subsidieregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” wordt landelijk uitgevoerd via de website www.asbestvanhetdak.nl. Tevens vindt u hier alle informatie over deze subsidieregeling en kunt u uw subsidieaanvraag hier indienen.

Handhaving verbod asbest daken

Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbest dak, zoals golfplaten en dakleien, te verwijderen. Is een asbest dak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken. De handhaving ligt soms bij de provincie, bijvoorbeeld in een beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.

Graag wijzen wij u erop dat asbestsanering dient plaats te vinden door gecertificeerde bedrijven. Deze kunt u vinden op de website www.ascert.nl.