Archeologie

Op de plek die nu Lingewaal heet, wonen al honderden jaren mensen. In de grond in en rondom de gemeente zijn daarvan nog veel sporen terug te vinden. Deze zijn goed bewaard gebleven en kunnen ons veel vertellen over het verleden.

Terreinen

In Lingewaal zijn zeven terreinen waar sporen uit het verleden zijn terug gevonden. Vier van die terreinen liggen in Herwijnen en zijn aangewezen als archeologisch monument Zo worden ze door de wet beschermd. Dit zijn:

  1. het kerkterrein uit de late middeleeuwen (rond 1500);
  2. het kasteelterrein Wayenstein;
  3. het kasteelterrein Engelenburg;
  4. het kasteelterrein Frissestein.

Daarnaast zijn er nog drie terreinen waar veel gevonden is, maar die niet de status van wettelijk beschermd monument hebben. De gemeente vindt dit belangrijke terreinen om in stand te houden. Dit zijn:

  1. het kasteelterrein Merckenburg in Heukelum;
  2. het kasteelterrein Wadenstein in Asperen;
  3. de oude woongrond met Romeins en middeleeuws aardewerk in Heukelum.

Archeologie in Lingewaal

Een van de belangrijkste punten van de archeologie in Lingewaal is het behoud in de bodem. Om precies te weten wat in de bodem zit heeft de gemeente in 2008 twee archeologische kaarten laten maken. Op de eerste kaart staat aangegeven hoe de ondergrond is opgebouwd en welke archeologische resten er aangetroffen worden. Dit is de archeologische waarden- en verwachtingenkaart. De tweede kaart geeft het gemeentelijk beleid weer en is gebaseerd op de waarden- en verwachtingenkaart. In 2011 zijn de kaarten volledig bijgewerkt. Ze zijn geldig vanaf 29 maart 2012. Beide kaarten zijn hieronder te downloaden.

Check voor het graven

Omdat we voorzichtig omgaan met onze cultuurhistorie, is het belangrijk dat u voor het graven de Beleidskaart en de toelichting bekijkt. U kunt dan met het stappenplan zelf zien of u ergens mag graven. 

30 cm graven

Als u in Lingewaal minder dan 30 centimeter diep graaft, dan bent u niet verplicht om archeologisch onderzoek te doen. De enige uitzonderingen hierop zijn de vier beschermde archeologische monumenten, die boven aan deze pagina genoemd staan.

Zie ook