Aardgasvrij bouwen

Op 17 maart 2015 heeft Lingewaal het Gelders Energieakkoord (GEA) getekend. Vervolgens is in 2016 ook het Manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’ getekend. Om uitvoering te geven aan deze ondertekeningen heeft Lingewaal op 31 januari 2017 besloten om bij nieuwe overeenkomsten betreffende woningbouw voor nieuwe uitbreidingslocaties geen aardgasleiding meer op te nemen bij het bouwrijp maken.

Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij verbranding en dat de voorraad niet oneindig is. Om klimaatverandering tegen te gaan, zijn er in Parijs internationale afspraken gemaakt om minder CO₂ uit te stoten. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden. Dat betekent onder andere dat de hele gebouwde omgeving, dat zijn alle woningen en kantoren in Nederland, in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

Nu nog hebben bijna alle woningen in Nederland een CV-ketel op aardgas in huis. Alles bij elkaar zorgen onze woningen voor een flinke CO₂-uitstoot. Bovendien zijn er duurzamere manieren van verwarmen en koken. Daarom zijn woningen een logische plek om het aardgas uit te faseren. 

Dat betekent ook dat we minder gas uit Groningen gaan winnen. Het beetje aardgas dat we nog wel gebruiken, zetten we liever in de industrie in, waar echt hoge temperaturen nodig zijn en het aardgas dus moeilijker te vervangen is. 

Uiteindelijk is het doel om woningen te creëren die geen aardgas aansluiting meer hebben. Straks kunnen huishoudens kiezen voor een woning die energieneutraal is waarbij er geen gas aansluiting in de woning meer aanwezig is. Uiteindelijk draagt dat bij aan een lagere energierekening en een lagere CO2 uitstoot.

Aangezien wij als gemeente zelf geen woningen bouwen en verkopen, wordt voorgesteld om alleen te sturen bij het bouwrijp maken van een locatie. Wij leveren op dit moment locaties bouwrijp op met onder andere een gasleiding, elektriciteit en riolering. Deze activiteiten worden opgenomen in een overeenkomst. Door geen gasleiding aan te leggen bij het bouwrijp maken en deze dus uit te sluiten in de overeenkomst worden de ontwikkelaars gestimuleerd om te bouwen zonder aardgas. Uiteindelijk kan de ontwikkelaar er alsnog voor kiezen om zelf een aardgasleiding aan te leggen, maar dat is aanzienlijk duurder.

Meer informatie vind u op de website van Hierverwarmt.