Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Wonen, (ver)bouwen, slopen, verhuizen,   woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, veiligheid, belastingen, monumenten, BAG en integratie vergunninghouders

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, cliëntervaringsonderzoek, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal

Over Lingewaal


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Sociaal.lingewaal.nl informeert over zorg, we…

  De website sociaal.lingewaal.nl biedt informatie over de onderwerpen zorg, welzijn en rondkomen. Er zijn antwoorden te vinden op vragen over bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo, Wlz, mantelzorg en uitkeringen. Maar ook…

  meer
 • Doe mee aan het tevredenheidsonderzoek woonomgeving!

  Wij willen graag weten hoe tevreden de inwoners van de gemeente Lingewaal zijn over hun directe woonomgeving. Daarom vragen wij inwoners mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek woonomgeving.

  meer
 • Ik val op in Lingewaal

  Nu het eerder donker is, moet de fietsverlichting weer aan. Op deze manier zien anderen je beter én zie je zelf ook meer onderweg. Op 20 en op 27 november is in de omgeving van de Graaf Reinaldweg en…

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

Ik val op in Lingewaal

Nu het eerder donker is, moet de fietsverlichting weer aan. Op deze manier zien anderen je beter én zie je zelf ook meer onderweg. Op 20 en…

Lees meer >>