Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Wonen, (ver)bouwen, slopen, verhuizen,   woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, veiligheid, belastingen, monumenten, BAG en integratie vergunninghouders

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, cliëntervaringsonderzoek, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal en West Betuwe

Over Lingewaal en West Betuwe


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Beeldvormende bijeenkomst Zuidwestboog Betuweroute

  Tijdens beeldvormende avonden worden beleidsonderwerpen samen met inwoners en ambtenaren besproken en van meerdere kanten belicht. Inwoners zijn ook van harte welkom om mee te praten.

  meer
 • Voorjaarsnota 2018: Lingewaal blijft op koers

  De gemeenteraad van Lingewaal behandelt tijdens de vergadering op 31 mei 2018 de voorjaarsnota. Deze voorjaarsnota, de laatste van Lingewaal als zelfstandige gemeente, geeft de financiële tussenstand weer voor…

  meer
 • Inbraakcijfers april

  In Lingewaal was er in de maand april één daadwerkelijke woningbraak en een poging tot woninginbraak.

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

Wegwerkzaamheden in Heukelum

In Heukelum krijgt de Nieuweweg tussen de Nieuwe Zuiderlingedijk en de Dwarsweg een nieuwe laag asfalt.

Lees meer >>