Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Wonen, (ver)bouwen, slopen, verhuizen,   woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, veiligheid, belastingen, monumenten, BAG en integratie vergunninghouders

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, cliëntervaringsonderzoek, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal en West Betuwe

Over Lingewaal en West Betuwe


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Dag van de Leerplicht in Lingewaal

  Donderdag 15 maart is het de Dag van de Leerplicht. Tijdens deze dag staat de gemeente Lingewaal stil bij het recht op onderwijs. Dit doen we door de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen,…

  meer
 • Bouw Brede School Heukelum

  Dinsdag 13 maart is de overeenkomst voor de bouw van een Brede School in Heukelum getekend.

  meer
 • Verbouwen: wanneer een vergunning nodig?

  De lente is in aantocht. Voor veel mensen is dit een mooi moment om na te denken over bouwplannen. Maar wanneer heeft u een vergunning nodig en wanneer niet?

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

West Betuwe ‘Vlog yo…

Maandag 26 februari is de West Betuwe ‘Vlog your village’ wedstrijd van start gegaan. Wij dagen de jongeren uit Geldermalsen, Neerijnen…

Lees meer >>