Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Wonen, (ver)bouwen, slopen, verhuizen,   woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, veiligheid, belastingen, monumenten, BAG en integratie vergunninghouders

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, cliëntervaringsonderzoek, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal

Over Lingewaal


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Bijeenkomsten zonnepanelen

  De nieuwe gemeente West Betuwe wil in 2030 een klimaat neutrale gemeente zijn. We moeten met z’n allen zorgen voor een forse toename van lokaal opgewekte energie en voor energiebesparing.

  meer
 • Lingewaal Fit, Veilig en Vitaal actief tijden…

  Aandacht voor valpreventie en vitaliteit van senioren.

  De maand oktober is de regionale Valpreventiemaand. Rond deze periode worden er in de gemeente Lingewaal verschillende activiteiten voor senioren van 65…

  meer
 • Nacht van de Nacht

  Op zaterdag 28 oktober doet de gemeente Lingewaal weer mee aan de Nacht van de Nacht. In het hele land wordt aandacht besteed aan het belang van duisternis. Nederland wordt in de nacht steeds lichter en meer…

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

Lingewaal magazine num…

Het nieuwe Lingewaal magazine is afgelopen vrijdag op mat gevallen.

Lees meer >>