Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Wonen, (ver)bouwen, slopen, verhuizen,   woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, veiligheid, belastingen, monumenten, BAG en integratie vergunninghouders

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, cliëntervaringsonderzoek, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal en West Betuwe

Over Lingewaal en West Betuwe


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Afsluiting Lingebos vanwege essentaksterfte

  Staatsbosbeheer sluit vanaf deze week het Lingebos in Vuren af voor bezoekers. Verspreid door het hele bos staan heel veel essen die lijden aan de schimmelziekte essentaksterfte. De essen worden ziek en gaan…

  meer
 • Donderdag 13 december laatste raadsvergaderin…

  ​Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Lingewaal met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Vanaf dan bestaat de nieuwe gemeente West Betuwe. Dit betekent dat donderdag 13 december de laatste…

  meer
 • Manifest van Lingewaal afgerond

  De gemeenteraad van Lingewaal behandelt tijdens de vergadering op 13 december de najaarsnota 2018. In deze nota staat de financiële tussenstand voor de gemeente. Het is het bestuur en de organisatie gelukt om…

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

Afscheidsreceptie burg…

Na 12 jaar burgemeesterschap neemt Loes van Ruijven – van Leeuwen afscheid van de gemeente Lingewaal.

Lees meer >>