Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Wonen, (ver)bouwen, slopen, verhuizen,   woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, veiligheid, belastingen, monumenten, BAG en integratie vergunninghouders

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, cliëntervaringsonderzoek, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal en West Betuwe

Over Lingewaal en West Betuwe


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Uitslagen referendum Geldermalsen, Neerijnen …

  In de aanloop naar hun fusie tot de nieuwe gemeente West Betuwe hebben de drie gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gezamenlijk…

  meer
 • Bijeenkomst radartoren Defensie

  In het buitengebied van Lingewaal, ten noorden van de kern Herwijnen, aan de Broekgraaf 1 stond een radarstation van de Luchtverkeersleiding Nederland. Deze is niet meer in gebruik. Het Ministerie van Defensie…

  meer
 • Gemeentehuis gesloten

  Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis gesloten. Op dinsdag 3 april staan onze medewerkers weer voor u klaar.

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

West Betuwe ‘Vlog yo…

Maandag 26 februari is de West Betuwe ‘Vlog your village’ wedstrijd van start gegaan. Wij dagen de jongeren uit Geldermalsen, Neerijnen…

Lees meer >>