Gemeente Lingewaal

Actueel

 • Tips over omgaan met langdurige hitte

  De komende dagen breekt zeer waarschijnlijk een langdurige periode van hitte aan. Hitte kan leiden tot gezondheidsklachten. GGD Gelderland-Zuid roept mensen op om een aantal hittetips ter harte te nemen.

  Lees meer
 • Gemeentehuis vandaag eerder gesloten

  Op dinsdag 30 juni is het gemeentehuis vanaf 15.30 uur gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.

  Lees meer
 • Agenda gemeenteraad 2 juli 2015

  Op donderdag 2 juli vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 19.00 uur in het gemeentehuis te Asperen. De raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom om deze vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

  Lees meer
 • Exposeren in het gemeentehuis

  De gemeente biedt Lingewaalse kunstenaars expositieruimte aan. De ruimte in het gemeentehuis is vooral geschikt voor kunstwerken die aan de wand gehangen kunnen worden.

  Lees meer
 • Perspectiefnota 2016 ‘Evenwichtig kiezen’

  De gemeenteraad behandelt tijdens de raadsvergadering op 2 juli de perspectiefnota. Een belangrijke opgave voor onze raadsleden. Ze maken namelijk keuzes en leggen accenten voor het te voeren beleid van de gemeente in 2016. Dit wordt in het najaar vertaald in een programmabegroting.

  Lees meer
 • Inzamelen plasticafval

  Sommige inwoners brengen hun afval naar de milieustraat in Gorinchem. Daar zijn gratis zakken van afvalbedrijf Waardlanden verkrijgbaar voor het verzamelen van plastic afval. U kunt deze zakken echter niet gebruiken in Lingewaal.

  Lees meer