Nieuws

 • Principeverzoeken woningbouw particuliere grond

  (05-07-2017)

  Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Lingewaal het woningbouwprogramma voor de jaren 2017 en 2018 vastgesteld. In dit programma staan de woningbouwprojecten voor de komende jaren. Op basis van de behoefte is gekeken naar wat er nodig is aan sociale huurwoningen, appartementen en koopwoningen.

 • Nieuwe inwoners Lingewaal ondertekenen participatieverklaring

  (10-07-2017)

  Op donderdag 6 juli tekenden een aantal nieuwe inwoners van Lingewaal een participatieverklaring. De nieuwkomers verklaren met de ondertekening dat zij bekend zijn met de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, en dat zij deze respecteren.

 • Waarschuwing voor blauwalgen in recreatieplas Rietput

  (10-07-2017)

  De provincie Gelderland waarschuwt zwemmers in recreatieplas Rietput in Heukelum voor blauwalgen. Zwemmen in de recreatieplas kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken.

 • 100 gezinnen in 100 dagen 100% afvalvrij!

  (11-07-2017)

  De 10 Avri-gemeenten gaan mee doen met het project 100-100-100. In 2018 zullen 100 gezinnen worden uitgedaagd om door middel van intensieve communicatie en kennisdeling, 100 dagen lang zo min mogelijk restafval te produceren. Avri voert dit project uit om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun restafval fors te verminderen. Al 100 gemeenten gingen succesvol voor. Gemiddeld werd in deze gemeenten door de deelnemers maar liefst 87% minder restafval weggegooid. 

 • Afvalstoffenheffing 2018 meer afhankelijk van afval scheiden

  (11-07-2017)

  De Avri-gemeenten hebben de begroting van Avri voor 2018 vastgesteld. In de begroting wordt de afvalstoffenheffing voor 2018 genoemd. De gemeenten willen stimuleren dat steeds meer grondstoffen uit het afval worden gehaald. Daarom hebben zij besloten om het variabele deel van de afvalstoffenheffing (betalen per keer dat men restafval aanbiedt) met ingang van 2018 zwaarder te laten wegen in de totale heffing. 

 • Verslag van de raad 29 juni

  (12-07-2017)

  Op 29 juni heeft de gemeenteraad vergaderd. U vindt het volledige verslag op http://lingewaal.raadsinformatie.nl. De raad heeft onder andere de volgende besluiten genomen:

 • Afvalstoffenheffing 2018 meer afhankelijk van afval scheiden

  (19-07-2017)

  De Avri-gemeenten hebben de begroting van Avri voor 2018 vastgesteld. In de begroting is de prognose opgenomen dat het vaste tarief in 2018 met € 4 wordt verhoogd. Ook blijkt dat de afvalstoffenheffing in 2018 meer afhankelijk gaat zijn van de manier waarop men afval scheidt. Het aanbieden van restafval wordt volgend jaar voor het eerst duurder. Zo gaat men bijvoorbeeld voor het laten legen van een 240 liter restafvalcontainer € 7 betalen in 2018. In 2017 was dit € 6. De gemeenten willen hiermee inwoners stimuleren om minder restafval aan te bieden en steeds meer grondstoffen uit het afval te halen.

 • Medipoint nieuwe leverancier hulpmiddelen bij zes gemeenten in Rivierenland

  (19-07-2017)

  Medipoint uit Nijmegen heeft de aanbesteding gewonnen die zes gemeenten in Regio Rivierenland hadden uitgeschreven voor de levering van hulpmiddelen die aan inwoners worden verstrekt volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Op vakantie als mantelzorger

  (19-07-2017)

  Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Dat kan een partner, vriend(in), kind, buurman of buurvrouw zijn. Op vakantie gaan is voor een mantelzorger vaak niet vanzelfsprekend. Daarom is er respijtzorg. Respijtzorg is zorg die meestal tijdelijk aan de hulpbehoevende wordt gegeven. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om andere dingen te doen. Het kan gaan om een oppas thuis. Of degene voor wie u zorgt gaat een nachtje ergens logeren, naar de dagopvang of een zorgboerderij. Wilt u respijtzorg aanvragen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van gemeente Lingewaal via telefoonnummer 0345 - 63 40 00 of e-mail wmoloket@lingewaal.nl.

 • Veilig de zomer door

  (19-07-2017)

  In de maand juni zijn er gelukkig geen pogingen tot of daadwerkelijke woninginbraken geweest in de gemeente Lingewaal.

  Toch vragen wij u extra aandacht voor de zomerperiode. Dit is voor veel inwoners een tijd voor vakantie en dagjes uit. Maar ook de periode waarin inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Om het aantal woninginbraken deze zomer te beperken vragen wij u om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Wij geven u graag enkele handige tips.

 • Goed idee? Gebruik het Kernenbudget

  (04-07-2017)

  Kernenbudget Lingewaal ook in tweede helft 2017 beschikbaar

  De gemeente Lingewaal heeft jaarlijks een bedrag van € 10.000 per kern beschikbaar voor kleine, kortdurende en incidentele initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid. Dit zogeheten Kernenbudget blijkt een succes. Daarom is er in 2017 opnieuw budget beschikbaar gesteld, dat ook in de tweede helft van het jaar nog besteed kan worden.

 • Lingewaalse onderwijspartners tekenen Convenant

  (03-07-2017)

  Op dinsdag 27 juni hebben de onderwijspartners van Lingewaal een VVE-Convenant ondertekend.

 • Heeft u het al gezien?

  (28-06-2017)

  Verspreid door Lingewaal vindt u de komende tijd bijzondere boodschappen op straat. De eerste uitingen over hondenpoep zijn vorige week gespoten. Later dit jaar volgen meer berichten over diverse onderwerpen.

 • Burgerjaarverslag 2016

  (21-06-2017)
 • Veteranendag 2017

  (28-06-2017)

  Zaterdag 24 juni was het Nationale Veteranendag in Lingewaal. Burgemeester Van Ruijven–van Leeuwen ontving de Lingewaalse veteranen bij golfbaan The Dutch in Spijk.

 • Manifest Lingewaal geborgd in fusietraject

  (29-06-2017)

  Op 15 juni heeft de gemeenteraad van Lingewaal ingestemd met de fusie met de Geldermalsen en Neerijnen. Per 1 januari 2019 vormen deze drie gemeenten de nieuwe gemeente West Betuwe. Met een convenant zijn de afspraken uit het Manifest van Lingewaal geborgd.

 • In de zomer foto's delen met #kijkoplandschap

  (26-06-2017)

  Gelderland staat bekend om haar variatie aan mooie landschappen. Landschappen die zijn ontstaan  door menselijk ingrepen in het verleden. De provincie roept Gelderlanders op om in de zomer foto’s van hun omgeving te delen op social media met een korte uitleg daarbij. Foto’s van de omgeving  waar ze trots op zijn, of foto’s van hun omgeving waar ze zorgen over hebben. De provincie is verantwoordelijk voor het landschap en is benieuwd naar wat inwoners van hun omgeving vinden. De inzenders van de drie foto’s met de meeste likes op 1 september ontvangen een beloning.

 • Opening speeltuin 't Hogel@ndje in Heukelum

  (26-06-2017)

  Wethouder Griedo Bel heeft afgelopen zaterdag de vernieuwde speeltuin in Heukelum geopend.
   

 • Brede School Herwijnen opgeleverd

  (22-06-2017)

  Vandaag, donderdag 22 juni, is de Brede School Herwijnen opgeleverd. De school gaat onderdak bieden aan de beide basisscholen van Herwijnen en aan kinderopvangorganisatie De Kinderkamer. “De Brede School Herwijnen is een prachtig project. Onder één dak zetten alle gebruikers zich in voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo zorgt de Brede School voor continuïteit en kwaliteit van onderwijs. De vernieuwbouw is mooi én functioneel geworden”, meldt wethouder Van Bezooijen.

 • Jaarverslag 2016

  (28-06-2017)

  De gemeenteraad van Lingewaal behandelt donderdag 29 juni het jaarverslag 2016. In dit jaarverslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting 2016 en de financiële resultaten in dat jaar. De belangrijkste doelstellingen van die begroting zijn gerealiseerd met behoud van een gezonde financiële positie.

 • Start sloop oud gebouw De Krakeling Heukelum

  (01-06-2017)

  Dinsdag 6 juni wordt gestart met de sloop van het oude gebouw De Krakeling aan het Leijenburgplein in Heukelum.

> Archief