Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Wonen, (ver)bouwen, slopen, verhuizen,   woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, veiligheid, belastingen, monumenten, BAG en integratie vergunninghouders

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal

Over Lingewaal


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Start opknappen bedrijventerrein De Oven

  Op dinsdag 17 januari heeft burgemeester Van Ruijven-van Leeuwen het startsein gegeven voor het opknappen van bedrijventerrein De Oven in Asperen. De ondernemers van De Oven, een aantal omwonenden en de gemeente…

  meer
 • Extra huishoudelijke hulp

  Ook voor de eerste helft van 2017 kunnen inwoners van Lingewaal vouchers voor (extra) huishoudelijke hulp aanvragen. De eigen betaling is net zoals in 2016 € 5,- per uur.

  meer
 • Puntbestemmingen Versis

  Met ingang van 1 januari 2017 is Regiotaxi Gelderland vervangen door een nieuw systeem, genaamd Versis. Inwoners van de gemeente Lingewaal die een Wmo-pasje hebben kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik…

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

Kernenbudget

Heeft u een goed idee voor uw woonomgeving? Informeer dan bij de gemeente welke financiële ondersteuning wij u kunnen bieden. U kunt…

Lees meer >>