Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Wonen, (ver)bouwen, slopen, verhuizen,   woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, veiligheid, belastingen, monumenten, BAG en integratie vergunninghouders

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal

Over Lingewaal


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Wilde zwijnen aan dijk Heukelum

  Aan de dijk in Heukelum lopen wilde zwijnen met jongen. Blijf uit de buurt, de zwijnen zijn zeer agressief.

  meer
 • Mooie ideeën over kunst, cultuur en erfgoed

  Dinsdagavond 14 februari was in het MFA in Heukelum een beeldvormende avond over kunst, cultuur en erfgoed in Lingewaal. Het doel was om samen met inwoners na te denken over het nieuw te vormen beleid. Het was…

  meer
 • NLdoet, helpt u mee?

  Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is weer de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. Heeft uw vereniging, stichting of organisatie klussen die nodig uitgevoerd moeten worden? Of wilt u graag nieuwe…

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

Kernenbudget

Heeft u een goed idee voor uw woonomgeving? Informeer dan bij de gemeente welke financiële ondersteuning wij u kunnen bieden. U kunt…

Lees meer >>