Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Veiligheid, bestemmingsplannen, woningbouwplannen, verhuizen, bouwen, verbouwen, slopen en belastingen

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal

Over Lingewaal


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Raad besluit over fusie

  De gemeenteraad van Lingewaal spreekt zich op 6 oktober uit over een eventuele fusie (herindeling) met Geldermalsen en Neerijnen. De raden van Geldermalsen en Neerijnen nemen gelijktijdig in hun…

  meer
 • Wat vindt u van de APV?

  Op dinsdag 18 oktober houdt de gemeente een bijeenkomst over de inhoud van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan de regels van de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid.…

  meer
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

  In september 2016 is de Gezondheidsmonitor van start gegaan. Dit is een landelijk onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van Nederlanders van 19 jaar en ouder. Ook u kunt een uitnodiging krijgen. GGD…

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

Energiescan koopwoning

Bent uw benieuwd hoe u het beste energie kunt besparen? De gemeente stelt energiescans beschikbaar aan woningeigenaren binnen Lingewaal. De…

Lees meer >>