Startpagina

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels

Reisdocumenten, rijbewijs en uittreksels


Aanvragen identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksels en andere officiële documenten

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

Wonen, (ver)bouwen en verhuizen


Veiligheid, bestemmingsplannen, woningbouwplannen, verhuizen, bouwen, verbouwen, slopen en belastingen

Vergunningen

Vergunningen


Evenementen, drank en horeca, collecte, kansspel (loterij en bingo), omgevingsvergunning en overige vergunningen

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden


Aangifte geboorte, erkennen kind, trouwen (op locatie), naamgebruik, overlijden, begraven en cremeren

Afval, openbare ruimte en milieu

Afval, openbare ruimte en milieu


Afvalinzameling, milieustraten, containers, afvalpas, riolering, verlichting, wegen en verkeer, oplaadpalen, zonnepanelen, energielabel en duurzaamheid

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie


Gemeenteraad, college B en W, kabinetszaken, begroting en jaarrekening, verordeningen en beleidsregels, wet openbaarheid bestuur, klachten/ bezwaar/ beroep, inkoop en aanbesteden, organisatie en vacatures

Sociale zaken

Sociale zaken


Sociaal team, Wmo, jeugdhulp, onderwijs, werk en inkomen, mantelzorg en vrijwilligerswerk

Subsidies, vergoedingen en leningen

Subsidies, vergoedingen en leningen


Subsidieregeling, subsidie kernenbudget, investeringsregeling, monumentsubsidie, garantstelling, starterslening, waarderingssubsidie, budgetsubsidie en toeslagen

Over Lingewaal

Over Lingewaal


Projecten, samenwerking Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal, sport, recreatie, kunst, toerisme, lokale evenementenkalender, ondernemen, dorpshuizen, gemeentegids, het Manifest en Lingewaal in vogelvlucht

 • Nieuws

 • Evenementvergunning golftoernooi KLM Open

  Tig Sport B.V. organiseert van donderdag 8 september tot en met zondag 11 september 2016 het  golftoernooi KLM Open 2016 op het terrein van The Dutch aan de Haarweg 3 te Spijk. De gemeente heeft hiervoor op 14…

  meer
 • Verslag burgerdialoog GNL

  Het verslag van de bijeenkomsten over de samenwerking met Geldermalsen en Neerijnen is in concept gereed. Eind augustus wordt deze aan het college voorgelegd. Het verslag wordt ter kennisgeving aan de raadsleden…

  meer
 • Werkzaamheden en omleidingen Vuren

  Tijdens de zomerperiode wordt er druk gewerkt aan de nieuwe waterberging in Vuren. Dit leidt tot enkele werkzaamheden aan of langs de weg.

  meer
 • Meer nieuws >>
In beeld

Iets verloren of gevonden?

Wanneer u iets verloren of gevonden had, dan kon u dit altijd al in het gemeentehuis bij de receptie melden. Nu kunt u dit ook digitaal…

Lees meer >>