Gemeente Lingewaal

Actueel

 • Gemeentehuis gesloten

  Het gemeentehuis is gesloten op 3 april vanwege Goede Vrijdag en op 6 april vanwege tweede paasdag.
   

  Lees meer
 • Geluidshinder door werk aan het spoor

  Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 april wordt in de gemeente Lingewaal aan het spoor gewerkt. De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. De gemeente heeft hiervoor een geluidsontheffing verleend. De geluidsontheffing geldt conform de Zondagswet niet op zondag 5 april (1e paasdag).

  Lees meer
 • Zuiderlingedijk afgesloten

  Het Waterschap Rivierenland brengt langs de Diefdijk damwanden aan. Dit wordt gedaan om de dijk te versterken en de veiligheid rond de dijken te verbeteren. Het werk op de Zuiderlingedijk in Spijk, tussen het veer en Van den Heuvel, wordt uitgevoerd van 7 tot 30 april. De weg is in die periode volledig afgesloten.

  Lees meer
 • Akse Media maakt gemeentegids

  Akse Media is, als enige uitgever, officieel voor de gemeente Lingewaal betrokken bij de productie van de gemeentegids en de digitale gemeentegids. Zij verzorgen het adressengedeelte en de advertenties.

  Lees meer
 • Onderzoek veiligheid

  De gemeente Lingewaal vindt een veilige woon- leefomgeving erg belangrijk. Daarom willen we in beeld krijgen hoe de inwoners denken over hun eigen omgeving. Op 8 april wordt huis-aan-huis een vragenlijst verspreid. Alle inwoners van 11 jaar en ouder kunnen meedoen aan dit onderzoek. 

  Lees meer
 • Lingewaal vindt haar weg in nieuwe rol in zorgstelsel

  Sinds 1 januari 2015 hebben alle Nederlandse gemeenten er een aantal taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein bijgekregen, zo ook de gemeente Lingewaal. Het gaat om ondersteuning van ouderen en chronisch zieken, jeugdhulp en begeleiding van mensen met een arbeidshandicap naar werk. De inwoners en de gemeente weten elkaar inmiddels steeds beter te vinden.

  Lees meer
 • Staat naar Hoge Raad over vergoeding stroomstoring

  De gemeenten Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal en Maasdriel zijn op 24 november 2014 door het Gerechtshof in het gelijk gesteld ten aanzien van de schadevergoeding naar aanleiding van de stroomstoring. De Staat heeft besloten deze zaak voor te leggen aan de Hoge Raad.

  Lees meer
 • Uitslagen verkiezingen 18 maart

  Op woensdag 18 maart 2015 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland en Waterschap Rivierenland. Benieuwd naar de uitslagen in Lingewaal?

  Lees meer
 • Mantelzorgcompliment

  Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering voor mantelzorgers. Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal hebben besloten daarvoor een financieel Mantelzorgcompliment in te stellen. Lingewaal sluit daarmee zoveel mogelijk aan bij de landelijke regeling voor het Mantelzorgcompliment die tot en met 2014 bestond.

  Lees meer
 • Wmo en huishoudelijke ondersteuning

  De gemeente is sinds 1 januari verantwoordelijk voor een aantal nieuwe doelgroepen die vanuit de AWBZ onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen te vallen. Daarnaast geeft de gemeente per 1 januari 2015 op een nieuwe wijze uitvoering aan de huishoudelijke ondersteuning. Het kan zijn dat u een besluit van de gemeente heeft ontvangen en er voor u iets is veranderd. En misschien is deze verandering niet wat u verwacht of gehoopt had. Neem gerust contact op met de gemeente via (0345) 634 000, we spreken het besluit graag met u door en beantwoorden uw vragen.

  Lees meer
 • Indigo, STMR en GGD Gelderland Zuid aan de slag met MeeleefGezin

  In de regio Rivierenland start in maart 2015 het concept MeeleefGezin. Het landelijke concept dat afgelopen jaar een appeltje van Oranje heeft mogen ontvangen, wordt lokaal uitgevoerd door een samenwerking van Indigo, STMR en GGD Gelderland Zuid. We gaan aan de slag in de gemeentes Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal.

  Lees meer